Utrecht stopt beleid allochtonen

UTRECHT, 13 SEPT. De gemeente Utrecht wil haar minderhedenbeleid veranderen in een achterstandsbeleid. De etnische achtergrond van inwoners mag geen rol meer spelen bij extra overheidsmaatregelen. Het wegwerken van ongelijke kansen wordt voortaan het uitgangspunt.

B en W hebben dit vandaag bekend gemaakt bij de presentatie van het rapport Burgers als ieder ander, dat is opgesteld door onderzoekers van de Utrechtse Universiteit. Daarin worden drie scenario's geschetst die in de plaats kunnen komen van het bestaande beleid.

Steeds meer gemeenten veranderen hun allochtonenbeleid in een achterstandsbeleid. Ook in kringen van minderheden bestaat steeds meer bezwaar tegen een allochtonenbeleid, “omdat het iedereen over één kam scheert en geen recht doet aan zelfredzaamheid en aan kansen en stijgingsmogelijkheden in eigen kring”, aldus de Utrechtse onderzoekers. Bovendien kan een allochtonenbeleid tot 'verstarring' leiden, omdat allerlei instituties belang hebben bij de bestaande situatie.

Het achterstandsbeleid zou volgens het rapport moeten worden gericht op arbeid, huisvesting en onderwijs. Behalve achterstand zou ook de leefbaarheid van de wijk criterium kunnen zijn voor extra maatregelen. Voorts schetsen de onderzoekers een 'alle hens aan dek-scenario'. Daarbij gaat het om tijdelijke daadkrachtige precies omschreven maatregelen om acute noodsituaties te verhelpen, bijvoorbeeld om jongerenoverlast in een wijk tegen te gaan.