Ramsj

Ferdinand H.M. Grapperhaus: Belasting, vrijheid en eigendom Gebonden, Walburg Pers 1989, van ƒ 89,50 voor ƒ 39,90. Scheltema Amsterdam. Donner Rotterdam. Steven Sterk Utrecht.

Fraai uitgegeven studie met de kernachtige ondertitel: 'Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten, 1511-1787'. Aan bod komen onder andere de beruchte tiende penning van Alva, de fiscale rechtszaak 'Rex versus Hampden' uit 1637 die de eerstgenoemde (Karel I van Engeland) uiteindelijk de kop kostte, en de Boston Tea Party (1773) die de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog inleidde. Bibliografie en personenregister.

    • Henk Lagerwaard