Ramsj

Anton de Jager (red.): Duizend kleuren van muziek; leven en werk van Hendrik Andriessen Gebonden, Walburg Pers 1992, van ƒ 79,50 voor ƒ 29,50.

Steven Sterk.

Een uitvoerig eerbetoon aan Hendrik Andriessen (1892-1981), tot stand gebracht op initiatief van de Stichting Andriessen Eeuwfeest 1992. De eerste helft van het boek bevat een biografie van de veelzijdige componist, waarna in een aantal aparte essays zijn oeuvre wordt besproken door specialisten als Albert de Klerk en Marius Flothuis. Tot slot is een 'werkenlijst' opgenomen die maar liefst zeventien pagina's bevat.

    • Henk Lagerwaard