Philip Brouwer

Philip Brouwer van het Nieuwsblad van het Noorden heeft de Prijs voor de Dagbladjournalistiek gewonnen. Aan de onderscheiding is een bedrag van tienduizend gulden verbonden alsmede een wisseltrofee en een replica. Brouwer onthulde als eerste misstanden in het gemeentebestuur van Emmen.

Verder kende de jury drie maal 1.500 gulden toe aan andere dagbladjournalisten die het stempel hebben gedrukt op de onthullingsjournalistiek. Marcel Haenen en Tom-Jan Meeus van NRC Handelsblad vallen in de prijzen door hun artikelen over de IRT-affaire. Zij wisten nog tijdens de verhoren door de parlementaire onderzoekscommissie Van Traa nieuwe sporen te onthullen, met name over de “Sapman”, die met Nederlandse gedoogsteun een drugslijn uit Zuid-Amerika mocht opzetten. Bart Middelburg en Kurt van Es van Het Parool zaten met hun artikelen over de IRT-zaak meer op het Amsterdamse spoor. Nico de Vries en Bart Verkade van het Rotterdams Dagblad kregen de nominatie voor hun artikelen over de affaire TCR, het schandaal rond het beruchte tankerschoonmaakbedrijf in de Rijnmond.

Aertjan Grotenhuis, medewerker van NRC Handelsblad en Staatscourant, kreeg in het juryrapport een vermelding voor zijn rubriek Fiscaal Actueel in de Staatscourant. Daniëlle Kraft van het Haarlems Dagblad kreeg haar voor een artikel over een gehandicapt kind.