Pas verschenen; Non-fictie

Alex Barten & Frans Kraan: Stellige onwil. Dienstweigeren tijdens de Belgische opstand. Ravijn, 79 blz., ƒ 14,90

Brochure over de mythe dat in 1830 alle jonge mannen in het noorden van Nederland tegen de Belgische afscheiding wilden optrekken. Op grond van bronnenonderzoek concluderen de auteurs dat met name radicale christenen in het oosten van het land dienst weigerden in het leger van koning Willem I.