Pas verschenen; Non-fictie

Fred Spier: The structure of big history. From the big bang until today. Amsterdam University Press, 113 blz., ƒ 35,-

De wereldgeschiedenis vastgepakt in een theoretisch schema dat poogt voort te borduren op het werk van onder andere Toynbee, Spengler, Braudel en McNeill. “I am not the first to adress the question of how to structure the history of humanity”, erkent Spier. Om vervolgens in een grote greep de agrarische, industriële, staatkundige en sociale processen in hun onderlinge samenhang te analyseren.