Pas verschenen; Non-fictie

Piet Leupen: Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millenium na Christus. Wereldbibliotheek, 176 blz., ƒ 34,90

Tot de 'investituurstrijd' waren kerk en staat nog naadloos verbonden. Tegen het eind van de middeleeuwen kwam daaraan langzaam een einde, ten koste van de wereldlijke macht. De kerkelijke theorie, waarop dit primaat zich baseerde, was gebaseerd op het werk van kerkvader Augustinus maar leek uiteindelijk slechts in de verte op diens model uit 'De Civitate Dei'.