Pas verschenen; Non-fictie

Frans Becker e.a.: Jaarboek voor het democratisch socialisme. Inzake beginselen. De Arbeiderspers, 205 blz., ƒ 35,-

Sinds de PvdA in 1959 het succes van Drees tot beginsel verhief en dat in 1977 verving door de mythe van het kabinet-Uyl heeft deze partij problemen met het vastleggen van haar primairste uitgangspunten en doelstellingen. “Een beginselprogramma toont een partij op z'n zondagst. De vuile handen worden weer eens schoongewassen”, aldus Thijs Wöltgens. Een beginselprogramma is desodanks van nut omdat een politieke partij allereerst een “morele onderneming” is.