Pas verschenen; Herdruk & vertaling

Charles Taylor: De politieke cultuur van de moderniteit. Vertaald. Kok Agora, 141 blz., ƒ 29,90

Een selectie uit de laatste bundel van de Canadese filosoof Charles Taylor. In drie hoofdstukken probeert Taylor een uitweg te vinden voor het dilemma van liberalisme en communitarisme. Volgens Taylor mogen liberalen niet alleen ijveren voor vrijheid en zelfbestuur. Want wie het publieke domein verwaarsloost, helpt hét medium voor democratische politiek om zeep.