Pas verschenen; Fictie; Vertaald

Gabriele Wohmann: Niet sterven alsjeblieft. Vert. Elly Schippers, Bodoni, 284 blz., ƒ 49,90

Wohmann beschrijft in haar roman de relatie tussen de jongeren en de 'oudjes', waaronder de moeder van de vertelster en haar twee zusters, alledrie tussen de zeventig en de negentig. Zij verwoordt onder meer de angst voor de ouderdom en de toenemende afhankelijkheid, maar ook de vreugde dat ze nog in leven zijn.