Misdaadcijfers verbazen Utrecht

UTRECHT, 13 SEPT. In Utrecht is grote verwarring ontstaan over de misdadigheid van de plaatselijke bevolking. De criminaliteit in Utrecht zou volgens het Sociaal en Cultureel Rapport, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week bekend maakte, veel hoger zijn dan elders in het land.

Een woordvoerder van de Utrechtse politie verklaart dat het korps fouten heeft gemaakt in de registratie, maar het SCP wijst erop dat het beeld ook door ander onderzoek wordt bevestigd.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zouden in Utrecht in 1994 250 misdrijven per duizend inwoners zijn gepleegd, terwijl dat cijfer in de andere steden veel lager ligt. Amsterdam haalde 160 misdrijven, Rotterdam 130 en Den Haag 105. De Utrechtse politie erkent dat de criminaliteit in de stad hoog scoort, maar bestrijdt dat de situatie zo ernstig is. De vertekening zou zijn ontstaan doordat het korps niet-geautoriseerde cijfers heeft verstrekt. Bovendien werd in Utrecht in 1994 een ander computersysteem geïnstalleerd, waardoor de gegevens niet vergelijkbaar zouden zijn. De politie ontkent met klem dat de cijfers zijn aangedikt om de Utrechtse claim voor meer agenten te ondersteunen.

Overigens is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de criminaliteitscijfers verzamelt, het aantal aangiften in Utrecht in 1995 met twaalf procent gedaald, waardoor de stad in de criminaliteitsscore nu na Amsterdam op de tweede plaats staat. Niet alleen in 1994, ook het jaar daarvoor was Utrecht koploper in de misdaad. De politie krijgt altijd de gelegenheid een correctie op de cijfers aan te brengen, maar daar heeft Utrecht voor 1994 geen gebruik van gemaakt, aldus een CBS-woordvoerder.

Het CPB wijst erop dat het criminele beeld niet alleen is gebaseerd op cijfers van de politie, maar dat ook is gewerkt met slachtofferenquêtes. Ook daaruit blijkt dat de criminaliteit in Utrecht beduidend hoger is dan elders. Vooral op het punt van vermogensdelicten en vernieling scoort Utrecht hoog.

De Utrechtse politie heeft nog geen verklaring voor de hoge misdaadcijfers. Wellicht is de aangiftebereidheid groter dan elders. Sinds vorig jaar is het in Utrecht mogelijk telefonisch aangifte te doen, maar dat kan geen invloed hebben gehad op de cijfers. Het woningbestand kan ook een rol spelen. Utrecht heeft naar verhouding veel laagbouw waardoor de stad inbraakgevoelig is. Sinds anderhalf jaar werkt de Utrechtse politie aan een omvangrijk anti-inbraakproject. De verwachting is dat daardoor de inbraakcijfers met 30 procent zullen dalen.