Kredietverlening van IMF naar record van 26 miljard dollar

WASHINGTON, 13 SEPT. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in het eind april afgelopen boekjaar 1995/96 kredieten toegezegd tot een recordbedrag van 26 miljard dollar (44 miljard gulden). Daarvan was 10 miljard dollar bestemd voor Rusland.

Dit krediet, voor een periode van drie jaar, was het grootste in zijn soort dat het IMF ooit verstrekte. Ook Mexico en Argentinië kregen forse bedragen, zo blijkt het gisteren gepubliceerde jaarverslag van het IMF.

Het vorige record stamt uit 1994/95. Toen keurde het IMF leningen goed van in totaal 22 miljard dollar. Een groot deel daarvan ging naar Mexico om te voorkomen dat de financiële crisis in het land een olievlekwerking zou krijgen.

De bedragen van de afgelopen twee jaren zijn nog hoger dan 20 miljard dollar die het IMF in 1982/83 toezegde op het hoogtepunt van de schuldencrisis. Dat komt mede doordat de cliëntèle van het fonds inmiddels is uitgebreid met de vroegere communistische landen, die veel financiële steun nodig hebben.

Door de forse vraag naar krediet is de financiële positie van het IMF verslechterd. Het bedrag aan liquide middelen daalde het afgelopen boekjaar van 89 miljard dollar tot 82 miljard dollar en zal de komende anderhalf jaar verder omlaag gaan. Verruiming van de middelen is daarom nodig, vindt het IMF.

Het overgrote deel van het geld dat het IMF uitleent, komt van de zogenoemde quota. Dat zijn de bedragen die de 181 lidstaten hebben ingelegd. Ze zijn gekoppeld aan het economisch gewicht van de afzonderlijke landen en bepalen het stemrecht. De besprekingen over een periodieke verhoging van de quota, de elfde in het 51-jarige bestaan van het IMF, zijn inmiddels begonnen en moeten in 1998 zijn afgerond. Het is doorgaans een uiterst moeizaam proces, mede omdat het stemrecht van lidstaten moet worden aangepast aan veranderingen in hun economische kracht.

Het afgelopen boekjaar stond voor het IMF vooral in het teken van de lessen van de eind 1994 uitgebroken crisis in Mexico. Het fonds kreeg opdracht strakker toe te zien op de economische ontwikkelingen in de afzonderlijke lidstaten om nieuwe verrassingen te voorkomen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een via Internet toegankelijk elektronisch systeem, waaraan alle landen die lenen op de internationale kapitaalmarkt een reeks van economische gegevens moeten leveren. (ANP)