'Hoogovens aast op overname van Waals bedrijf'

ROTTERDAM, 13 SEPT. Tussen de slecht renderende Waalse staalgroep Boël en het Nederlandse Hoogovens zijn volgens de socialistische vakbond in België geheime besprekingen aan de gang over een overname. Werknemers van Boël vrezen een verlies van 600 tot 700 banen, als Hoogovens het bedrijf in handen krijgt. Nu werken er in totaal 1300 mensen.

Hoogovens zou een meerderheidsbelang in de groep willen, met uitzondering van de vestiging Fafer in Charleroi. De bond meent dat overname zal leiden tot sluiting van een reeks afdelingen. Alleen de walserijen en de elektrische ovens zouden blijven werken. De belangrijkste vestiging in La Louvière zou binnen vijf jaar dicht moeten.

De directie van de Waalse groep wilde alleen bevestigen dat er met verscheidene potentiële partners wordt gepraat. Het behoud van zoveel mogelijk banen staat voorop. Een goede afloop van de gesprekken is van cruciaal belang voor het bedrijf en zijn personeel, onderstreepte ze. Hoogovens wil niet ingaan op wat het noemt “mededelingen van derden”. Een woordvoerder wijst erop, dat het concern zijn positie in de staalsector algemeen wenst te versterken en alle ontwikkelingen in de markt goed volgt. Hoogovens en Boël hebben overigens al een “werkverhouding” met elkaar.

De staalactiviteiten van Hoogovens beperken zich in België vooral tot handel. Het concern is in dat land wel nadrukkelijk aanwezig in de aluminiumsector, met onder meer een grote vestiging in het Vlaamse Duffel. Voor de rest van het jaar verwacht Hoogovens een toenemende vraag naar staal en aluminium, omdat de meeste afnemers inmiddels kleinere en meer normale voorraden hebben. De netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening zal daardoor in de tweede helft van dit jaar uitkomen op hetzelfde niveau als in het eerste halfjaar, ofwel 142 miljoen gulden. Het operationeel resultaat over 1996 zal daarmee zo'n 43 procent onder dat van vorig jaar uitkomen.

De netto winst van Hoogovens is in de eerste helft van dit jaar gedaald tot 139 miljoen, een aanzienlijke daling ten opzichte van de 303 miljoen van dezelfde periode van vorig jaar. Vooral de aluminiumdivisie kampte met overcapaciteit door dalende prijzen en een zwakke vraag. Ook het resultaat in de staalsector was lager, maar toch was het rendement daar “bevredigend”. Een belangrijke pijler waarop Hoogovens' strategie rust is het opbouwen van posities op nieuwe markten, zowel qua produkten als geografisch. Wat dat laatste betreft, ontplooit het concern de laatste tijd nogal wat activiteiten op de groeimarkten in Azië. Hoogovens voorziet dat de produktiecapaciteit voor staal in Azië in de komende vier jaar 50 miljoen ton zal toenemen.