Hoogleraren onderzoeken zaak-Diekstra

LEIDEN, 13 SEPT. De Leidse Universiteit heeft een commissie geïnstalleerd die moet nagaan of de psycholoog prof. dr. R.F.W. Diekstra zonder bronvermelding heeft geciteerd uit werk van anderen.

De commissie bestaat uit de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht mr. Th.G. Drupsteen en de Groningse hoogleraar psychologie dr. W.K.B. Hofstee. Het rapport van de commissie zal ook een advies bevatten over mogelijke gevolgen voor Diekstra's positie als hoogleraar. De commissie rapporteert aan de rector-magnificus van de Leidse universiteit, die het rapport openbaar zal maken.