Heineken rekent op lagere winst, aandeel keldert

AMSTERDAM, 13 SEPT. Het aandeel Heineken is vanmorgen met ruim 12 procent gedaald op de effectenbeurs. De koers stortte in nadat het bestuur van het bierconcern vanmorgen bij de presentatie van de halfjaarcijfers de winstverwachting over geheel 1996 naar beneden bijstelde.

Na een slot van 362,70 gulden gisteren opende het aandeel Heineken vanmorgen op de beurs op 330 gulden. In de loop van de ochtend bereikte het aandeel een dieptepunt van 315 gulden, om tegen het middaguur iets op te veren naar rond 320 gulden.

De winst van Heineken, zo maakte bestuursvoorzitter K. Vuursteen vanmorgen bekend, is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1995 gestegen met 6,1 procent tot 297 miljoen gulden. De omzet ging met 20,1 procent omhoog tot 5.919 miljoen gulden. Die omzetstijging was voor 12,2 procent het gevolg van overnames, met name die van de brouwerijen Groupe Fischer en Groupe Saint-Arnould in Frankrijk. In Italië kocht Heineken Birra Moretti. Maar deze overnames dragen voorlopig weinig bij aan de winstgevendheid van het concern, omdat de gekochte bedrijven lagere winstmarges boeken dan andere Heineken-bedrijven.

De winststijging van zes procent over het eerste halfjaar was al lager dan op de beurs was verwacht. Heinekens prognose dat de netto winst over 1996 “enigszins lager” zal uitkomen dan die van vorig jaar, gaf het aandeel op de beurs een extra klap. In 1995 boekte het concern nog een winst van 664 miljoen gulden. Met de verwachte winstdaling dit jaar komt een einde aan een jarenlange reeks van winststijgingen.

Heineken, met een jaarlijkse omzet van meer dan 10,4 miljard gulden een van de grootste bierconcerns ter wereld, weet de terugval vanmorgen aan minder goede bierverkopen in verband met het slechtere zomerweer van dit jaar. Het concern verwacht dat de verkoop van bier in Europa niet verder zal groeien, wat zal leiden tot een groeiende druk op de marges van het concern.

De daling van de verkopen van Heineken in Europa wordt maar gedeeltelijk goedgemaakt door een stijging van de export en de activiteiten van Heineken buiten het continent. Alle bierbrouwers worden in Europa geconfronteerd met een verzadiging van de biermarkt. Vorig jaar boekte Heineken niettemin als gevolg van het goede weer toch hogere resultaten in de Europese sector.

Pagina 19: Slecht weer handicap

Op de Europese biermarkt wist Heineken zijn positie te handhaven, maar kostenstijgingen konden niet volledig worden doorgerekend in de verkoopprijzen. De verkoop en de prijzen van standaard bier ('pils') stonden onder druk. Daarnaast werde de afzet negatief beïnvloed door het slechte voorjaarsweer. Zonder overnames lag het geconsolideerde afzetvolume in Europa 1,2 procent lager dan in het eerste halfjaar van 1995. De bierafzet in de regio Azië Pacific steeg sterk. Zowel de hogere verkopen van lokale brouwerijen als de toename van de export naar met name China en Taiwan droegen bij aan de deze stijging. De export in hectoliters naar de Verenigde Staten groeide met tien procent. De afzet van de internationale 'premium-merken' van Heineken nam opnieuw toe. De verkopen van Heineken bier stegen met acht procent tot 8,7 miljoen hectoliter en van Amstel met circa drie procent tot 3,3 miljoen hectoliter. In het eerste halfjaar investeerde Heineken 411 miljoen gulden in materiële vaste activa en 415 miljoen in financiële vaste activia en geconsolideerde deelnemingen.