Geen vervolging Le Pen

PARIJS, 13 SEPT. Jean Marie Le Pen, leider van het extreem-rechtse Front National, komt voorlopig niet niet voor de strafrechter. Dat heeft de Franse minister van justitie Jacques Toubon laten weten na een kort onderzoek naar de strafbaarheid van Le Pen door het parket van Parijs.

De extreem-rechtse politicus heeft de laatste tijd de toon van zijn gebruikelijke anti-vreemdelingen-redevoeringen opgevoerd. Le Pen, die bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in 1995 vijftien procent van de stemmen trok, spreekt nu bij herhaling over de 'ongelijkheid der rassen'. Politici, waaronder twee ministers, eisten gisteren dat Le Pen voor de strafrechter zou worden gebracht.

Volgens Toubon vallen Le Pens woorden niet onder geldende strafbepalingen. Daarom wil hij zo snel mogelijk een wetsontwerp bij het parlement indienen om “het uiten en propageren van xenofobe ideeën die direct of indirect kunnen aanzetten tot discriminatie of geweld beter aan te kunnen pakken”. Aan het wetsontwerp wordt op het ministerie gewerkt. Groepen die zich tegen rassendiscriminatie verzetten hebben al eerder ontwerpteksten ingediend.

De voorzitter van de wetgevingscommissie in de Assemblée Nationale, Pierre Mazeaud, is het oneens met Toubons uitleg van de wet. Volgens hem is strafbaarheid een kwestie van interpretatie. Iedere burger, of het openbaar ministerie kunnen naar zijn mening een proces aanspannen. De Franse wet stelt op het aanzetten tot rassenhaat een straf van maximaal vijf jaar gevangenisstraf, of een boete van 300.000 francs (100.000 gulden).

De anti-racisme-organisatie MRAP zei dat Toubons aankondiging de grond wegsloeg onder haar eigen voornemen een zaak tegen Le Pen aan te spannen.

    • Marc Chavannes