Geen bewijs voor fraude bij Randstadgroep

ROTTERDAM, 13 SEPT. De vroegere topman van Randstad-Frankrijk, M. Sidler, heeft zich niet schuldig gemaakt aan fraude. Dat blijkt uit een onderzoek van de uitzendgroep Randstad Holding. Aanleiding tot dat onderzoek vormden aanklachten van voormalige directie-leden.

Advocaat mr. P. Wakkie, van het Haagse kantoor De Brauw, Blackstone en Westbroek, die in opdracht van Randstad Holding de vermeende fraude onderzocht,stelt in zijn rapport dat Sidler zich niet heeft verrijkt ten koste van Randstad. Sidler heeft volgens Wakkie weliswaar een gunstige lening gekregen van een bevriende beheersmaatschappij, wat te vergelijken is met een directeur die voor zichzelf een voordelige lening weet te bedingen van de huisbank van zijn bedrijf.

Maar met deze lening heeft Sidler de uitzendgroep niet benadeeld, aldus Wakkie.

Oud-Randstad directeur en voormalig medewerker van Sidler, P. Remmelts, bestrijdt de conclusies van Wakkie. Remmelts werd vier jaar geleden na 21 jaar dienst ontslagen nadat bij de top van Randstad Holding had geklaagd over vermeende frauduleuze handelingen van zijn toenmalige baas Sidler.

Remmelts zal op de volgende aandeelhoudersvergadering zijn eigen onderzoek naar Randstad-Frankrijk onder de aandacht brengen bij beleggers.

Kern van de aanklacht van Remmelts en zijn toenmalig mede-directeur van Randstad-Frankrijk Lucien Kalizs, was dat topman Sidler eind jaren tachtig met Randstad-Frankrijk van de ene naar de andere beheersmaatschappij is overgestapt omdat hij van de nieuwe beheermaatschappij een gunstige persoonlijke hypothecaire lening kon krijgen voor zijn woning. Sidler zou er op deze manier voor hebben gezorgd dat Randstad een grote klant verloor: de oude beheersmaatschappij die geen Randstad-uitzendkrachten meer zou willen hebben.

Maar volgens onderzoeker Wakkie staat de persoonlijke lening geheel los van het besluit van Randstad-Frankrijk om de oude beheersmaatschappij in te ruilen voor een nieuwe. Volgens Wakkie moet bovendien het besluit van de oude beheersmaatschappij om niet langer Randstad-krachten in te huren los worden gezien van het besluit van Sidler om over te stappen van de oude naar een nieuwe beheersmaatschappij, want het besluit van de beheersmaatschappij om geen Randstad-krachten meer in te schakelen viel voor het besluit van Randstad om van beheersmaatschappij te veranderen, aldus Wakkie. Het onderzoek staat ter beschikking van de aandeelhouders.

Volgens Remmelts is het onderzoek “onvolledig, eenzijdig en niet onafhankelijk”. Hij zet zijn voorgenomen schadeclaim procedure tegen zijn ontslag voort en zegt meer dan een miljoen gulden te eisen. Randstad wees er vanochtend op dat er geen gerechtelijke procedure van Remmelts tegen Randstad loopt en dat de door Remmelts aangedragen argumenten in het onderzoeksrapport zijn meegenomen en weerlegd. “Het valt te betreuren dat Remmelts zich niet neerlegt bij de feiten zoals die zijn gebleken, en Randstad blijft bestoken met allerhande valse beschuldigingen”, aldus Th. S. Pruntel van Randstad Holding.

De omstreden Sidler is overigens zelf vorig jaar oktober door Randstad ontslagen. Diens ontslag staat volgens Randstad echter geheel los van de zaak die Wakkie nu heeft onderzocht. Randstad Frankrijk leed de laatste jaren zware verliezen.

    • Geert van Asbeck