Drugsvrijstaat in Bossche wijk

Een aantal Bossche wijken protesteert fel tegen drugsoverlast. De bewoners zijn “het halfslachtige beleid meer dan zat”. Ze willen een drugsvrijstaat.

's-HERTOGENBOSCH, 13 SEPT. Aan de ingang van de buurt hangt een spandoek met het opschrift “Vughterpoort drugsvrij”. Iets verderop, waar de gemeente 's-Hertogenbosch in een voormalige kazerne van de Marechaussee mogelijk de nachtopvang voor problematische drugsverslaafden gaat inrichten, is aan de gevel een doodskop bevestigd. Aan bijna alle ramen van de tweehonderd herenhuizen en villa's hangen protestaffiches.

Onlangs riepen de vijfhonderd inwoners hun buurt uit tot een drugsvrijstaat. H. van den Berselaar, woordvoerder van de buurtvereniging, werd geïnstalleerd als “burgemeester”. Hij zegt: “Scherts en schande gaan vaak samen. We zijn door de gemeente zo slecht behandeld dat je je ervoor schaamt om daartoe te behoren. Er wordt zo maar over je territorium beschikt. Pas in het allerlaatste stadium werden we uitgenodigd voor de inspraakavond.”

Die bijeenkomst verliep vol getier. Een inspreker zei: “Hoe lang, denkt u, zullen de wijken het nog pikken dat u de belangen van dertig drugsverslaafden zwaarder laat wegen dan die van 120.000 inwoners?” Een ander opperde: “Breng de ze elke avond met een bus naar de hei.” De nieuwe burgemeester A. Rombouts wil het probleem opnieuw bekijken met als gevolg dat het besluit over de lokaties met zeker een maand is uitgesteld.

Den Bosch heeft dertig tot veertig problematisch verslaafden. Ze zorgen voor veel overlast. Voor hun opvang werd in een gemeentelijke notitie een aantal lokaties genoemd zowel voor de dag als voor de nacht. De nachtopvang moet niet te ver van het centrum liggen op wat wordt genoemd “een overzichtelijke plaats met door de politie beheersbare en te controleren aan- en afvoerroutes”. In aanmerking voor de nachtopvang komen volgens de gemeente behalve de Vugterpoort ook de Orthenpoort. Voor de dagopvang wordt gedacht aan een pand in de Nassaulaan vlakbij het NS-station, de “vindplaats” zoals het in het jargon heet van de zwaar verslaafden. Op al die plaatsen hangen nu ook protestdoeken.

Hoewel de buurtvereniging van de Vughterpoort, aldus Van den Berselaar, “constructief wil meedenken, bijvoorbeeld over het vrij verstrekken van hard drugs, het huisvesten op een boot nabij de Veemarkthallen of in een pand op het aan het station grenzende bedrijventerrein”, staat voor de bewoners vast dat de nachtopvangplaats in ieder geval niet in de wijk mag komen. Van den Berselaar: “Mocht de gemeenteraad daartoe tòch besluiten, dan zullen we alle rechtsmiddelen aanspreken. Maar ook fysiek verzet door voor de lokatie te gaan liggen behoort tot de mogelijkheden. Je hoort buurtbewoners zeggen dat ze zich wel eens niet meer in de hand zouden kunnen hebben. 'Dan ga ik maar een half jaar de bak in', roepen ze. Dat geeft iets weer van het algemene ongenoegen. Men is het halslachtige beleid ten aanzien van drugs en criminaliteit meer dan zat.”

In de gemeentelijke notitie heet het dat de dag- en nachtopvang onderdeel uitmaken van het beleid “om de criminaliteit en de overlast, waarin de groep drugsverslaafden een essentieel aandeel hebben, te verminderen.” De meeste gebruikers houden zich op in het centrum en vooral aan de Havensingel waar het CAD is gevestigd. Er is weliswaar opvang op een “inloopschip” aan de Smalle Haven, maar daar kunnen ook dak- en thuislozen terecht wat een ongewenste vermenging wordt genoemd. “Omdat we ons met ons beleid primair richten op de belangen van de Bossche samenleving, achten we het van groot belang dat er een draagvlak voor onze keuze komt. Vanuit deze overweging gaan we uit van een scheiding van de dag- en nachtopvang”, aldus de gemeente in de notitie. De notitie geeft als andere overweging dat zwaarverslaafden in beweging moeten blijven, omdat ze op een en dezelfde lokatie voor de dag en de nacht zouden “hospitaliseren”.

De nachtopvang, aldus de notitie, zal zoveel mogelijk een verplichtend karakter krijgen. De verslaafden zullen op weg van de dag- naar de nachtopvang v.v. een door de politie gecontroleerde route moeten nemen, zo min mogelijk door woonwijken. Coördinator verslavingszorg R. van Gijn van de politie: “Alles is te controleren, maar dat er daarom geen enkel strafbaar feit zal worden gepleegd is natuurlijk een utopie. We kunnen er alleen voor zorgen dat de route redelijk veilig wordt.”

Ook de politie, aldus Van Gijn, is voorstander van de gescheiden opvang. “Van hospitaliseren door ze op één plaats op te vangen horen we weinig goede berichten. Ook onze stelling is: Keep them moving, zodat een aantal de kans krijgt in het goede circuit terecht te komen, want je mag ze niet afschrijven voor de maatschappij. Je praat tenslotte over mensen.” Directeur K. in 't Veld van Verslavingszorg Oost-Brabant: “De overlast zal in ieder geval beheersbaarder worden als je zorgt voor voldoende opvang. Veel problemen kan men voorkomen als de inwoners een vast punt krijgen waar ze met hun klachten terecht kunnen en als de omgeving schoon wordt gehouden van spuiten.”

In de dagopvang zullen activiteiten komen omdat aldus de notitie “lethargisch gedrag voorkomen moet worden”. Gedacht wordt aan schoonmaakwerk of het onderhoud van natuur. Lokaties moeten “overzichtelijk zijn” en niet te ver van het stadscentrum liggen, zoals de Vughterpoort.

In die wijk ligt aan de Willem van Oranjelaan een parkje. Van den Berselaar: “Daar kunnen de kinderen evenals in de rest van de buurt nu ongestoord spelen. Ik moet er niet aan denken wat er straks gebeurt als dealers en gebruikers zich in dat parkje gaan ophouden. Dat zou een slechte voorbeeldwerking voor de kinderen hebben.” Vandaar ook een bord met het opschrift “Drugs kindermoord”.

    • Max Paumen