CP'86 moet fractiekamer terugkrijgen

ROTTERDAM, 13 SEPT. De gemeente Rotterdam moet de partij CP'86 binnen drie werkdagen haar fractiekamer in het stadhuis teruggeven. Er is geen bewijs dat leden van CP'86 vanuit de fractiekamer wethouder Simons eind mei telefonisch hebben bedreigd.

Dit oordeelt de Rotterdamse rechtbankpresident J. Mendlik in een kort geding dat de CP-raadleden M. Freling en J. Teijn vorige week hebben aangespannen tegen de gemeente Rotterdam. Het college van B en W overweegt spoedappèl aan te tekenen.

Begin juni ontzegde burgemeester Peper als beheerder van het stadhuis de beide raadsleden van CP'86 het gebruik van de fractiekamer. In een brief stelde hij dat “onomstotelijk was komen vast te staan” dat op 31 mei vanuit de fractiekamer wethouder Simons telefonisch was bedreigd. Dat hield volgens Peper verband met het feit dat Simons als loco-burgemeester fractieassistent Van Tubergen van CP'86 drie maanden de toegang tot het stadhuis had ontzegd. Van Tubergen zou in de gangen van het stadhuis wethouder H. Meijer van GroenLinks hebben mishandeld.

Raadsman J. Mentink van de gemeente citeerde vorige maand tijdens de bestuursrechtelijke behandeling van de zaak uit een brief van de Belgische vrouw M. de Bruyn. Zij liet weten op verzoek van Freling op 31 mei in de fractiekamer onder valse voorwendselen het geheime nummer van Simons aan de Kamerfractie van de PvdA te hebben ontfutseld. Daarna had ze Simons gebeld met de mededeling dat een familielid was verongelukt in België. Dat telefoontje werd later door de gemeente naar de fractiekamer getraceerd.

De Bruyn gaf het geheime nummer aan Freling. In de daarop volgende dagen werden Simons en zijn gezin herhaaldelijk telefonisch bedreigd. Freling geeft toe De Bruyn om het nummer van Simons te hebben gevraagd, maar ontkent iets met de latere dreigtelefoontjes van doen te hebben. Als schuldige wees zijn raadsman vorige week een voormalig CP-lid en vriend van Freling aan.

De eis van Teijn dat burgemeester Peper zijn negatieve typeringen over hem rectificeert, werd afgewezen. Peper had in een interview in VN Teijn een “gemankeerde gabber” genoemd. Peper liet vorige week weten met 'gemankeerd' te bedoelen dat Teijn zich het meest thuisvoelt in de gabberdiscotheek Parkzicht, maar daar qua leeftijd uit de toon valt. De rechtbank meent dat Pepers “persoonlijk getinte observaties” vallen onder de vrijheid van meningsuiting.