'Controle' scholier via teletekst

AMSTERDAM, 13 SEPT. Spijbelen en het overslaan van huiswerk wordt moeilijker voor de zeshonderd middelbare scholieren op een middelbare school in Amsterdam. Ouders krijgen via teletekst informatie over proefwerken en roosters.

De Mondriaandependance van de Amsterdamse Espritscholengemeenschap voor voorbereidend beroepsonderwijs, Mavo, Havo en VWO informeert sinds het begin van dit schooljaar leerlingen en hun ouders op teletekst over zaken als roosterwijzigingen, proefwerken en schoolevenementen.

Bij het lokale televisiestation AT5 heeft de school, naar eigen zeggen als eerste in Nederland, vijf teletekstpagina's gehuurd.

Omdat 85 procent van de leerlingen van het lyceum van allochtone afkomst is, onderzoekt de schoolleiding of het technisch mogelijk is ook mededelingen te doen in het Arabisch en het Turks.

“Ons uitgangspunt is leerlingen en ouders te informeren”, benadrukt schooldirecteur R. de Brey. “Dit is niet expliciet bedacht om ouders een extra controlemiddel te bieden.” Hij realiseert zich dat niet alle leerlingen gelukkig zijn met het project. De school vermeldt onder meer welke verandering in het lesrooster is aangebracht, bijvoorbeeld omdat een leerkracht zich heeft ziekgemeld. Smoezen als “de les Frans viel vandaag uit want de lerares was ziek” kunnen spijbelaars in de toekomst minder makkelijk gebruiken. Ouders kunnen dat op de tv controleren.

Ook wil de school in de toekomst informatie geven over proefwerkschema's. Leerlingen kunnen huiswerk dus minder snel verzwijgen.