Conflict VVD en PvdA over inspraak student verscherpt

DEN HAAG, 13 SEPT. Het conflict in de coalitie over de universitaire bestuursorganisatie is verscherpt. VVD en PvdA zijn verder van elkaar verwijderd.

De Tweede Kamer debatteerde gisteren voor de vijfde dag over het wetsvoorstel modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB) dat een efficiënter bestuur van universiteiten beoogt. Bron van het conflict is een amendement van het Tweede-Kamerlid W. van Gelder (PvdA) dat uitspreekt dat een student volwaardig bestuurslid kan zijn van het faculteitsbestuur. De VVD vindt dat dit amendement in strijd is met de kern van het wetsvoorstel, maar minister Ritzen acht het amendement overbodig. Het Kamerlid J. M. de Vries (VVD) zei op scherpe toon tegen Van Gelder dat haar fractie niet bereid is “de loopplank” aan te bieden om een intern conflict in de PvdA tussen minister Ritzen en zijn fractie te helpen overbruggen. Opnieuw kondigde De Vries aan dat de VVD tegen het wetsvoorstel zal stemmen als het amendement van Van Gelder wordt aangenomen. De stemming over het wetsvoorstel wordt over anderhalve week verwacht. Mogelijk zullen de Kamerleden nog voor die tijd met elkaar spreken.

Met uitzondering van PvdA en D66 toonden de andere fracties zich verbolgen over de opstelling van minister Ritzen. Eerder had de minister nog bezwaar aangetekend tegen de wens van zijn eigen PvdA-fractie omdat een student een veel te grote verantwoordelijkheid zou krijgen. Maar toen zijn partijgenoot Van Gelder niet wilde wijken, kondigde Ritzen nader overleg in het kabinet aan. Het resultaat daarvan was, dat de minister het amendement van Van Gelder formeel overbodig achtte. Zijn wetsvoorstel sloot niet expliciet uit dat een student lid zou kunnen zijn van het faculteitsbestuur, aldus de minister.

Het Kamerlid De Vries (VVD) vond deze uitkomst ongeloofwaardig. Zij wees op de mogelijkheid dat het hele wetsvoorstel strandt, maar dan is volgens haar de PvdA wel “de enige schuldige”. Het CDA schort haar definitieve oordeel op, maar sprak van “een hoogtepunt in een potsierlijke vertoning”. Van der Vlies (SGP) verwacht dat Van Gelder uiteindelijk zijn amendement zal intrekken. Daarnaar gevraagd bedankte Van Gelder voor een tv-camera de interviewer voor deze suggestie.

Minister Ritzen bleef intussen betogen dat het amendement van Van Gelder overbodig is. Iedereen in Nederland weet na dit debat dat een student lid kan zijn van een faculteitsbestuur, aldus Ritzen.