Coalitie is verdeeld over besteding van mestfonds

DEN HAAG, 13 SEPT. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over de besteding van het mestfonds dat het kabinet beschikbaar wil stellen voor de herstructurering en sanering van veehouders. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Kamer met de ministers Van Aartsen (Landbouw) en De Boer (Milieu) over de voortgang van het mestbeleid.

Dit jaar zal de mestproduktie 206 miljoen kilo fosfaat beslaan. Stapsgewijs moet dat over een lengte van jaren drastisch worden teruggebracht. Om het leed in de veehouderij wat te verzachten stelt het kabinet een fonds in voor sanering en herstructurering. In het fonds wordt in de periode 1996 tot 2002 475 miljoen gulden gestort.

De fracties van de PvdA en D66 willen een deel van het fonds gebruiken om zogenaamde mestproduktierechten op te kopen waardoor de veestapel automatisch terugloopt. De VVD wil daar alleen in het uiterste geval tot overgaan. Het CDA voelt er niets voor om de produktierechten op te kopen. Volgens Kamerlid Van der Linden (CDA) zou dit leiden tot “prijsopdrijving”.

Kamerlid Ter Veer (D66) wil voordat in 1998 de strengere verliesnormen gaan gelden al de helft van de 475 miljoen besteden om mestrechten op te kopen. Dat zal volgens hem moeten gebeuren in twee stappen. Een half jaar voor de inschrijving en een half jaar voor de uitbetaling.