Britten leggen herziening slachtplan voor aan partners

LONDEN, 13 SEPT. Groot-Brittannië wil het plan om geheel of gedeeltelijk terug te komen van de slachting van 125.000 koeien volgende week eerst voorleggen aan de Europese partners. Maar als geen internationale overeenstemming over dat voornemen bereikt kan worden zal de regering niet aarzelen eenzijdig tot die aanpassing over te gaan. Een woordvoerder heeft dat gisteren verklaard na afloop van het kabinetsberaad.

Het kabinetsbesluit houdt in dat de Britten hun Europese partners niet al te lomp voor het hoofd willen stoten door al meteen zonder overleg tot afschaffing van de slachting over te gaan. Maar ze weten best dat ze maandag in Brussel niet op een enthousiaste ontvangst van hun plan hoeven te rekenen. De selectieve slachting was enkele maanden geleden overeengekomen op de Europese top in Florence om de rundvleescrisis te bezweren. Die maatregel moest bijdragen aan de bestrijding van de gekke-koeienziekte (BSE) in Groot-Brittannië en leiden tot een geleidelijke opheffing van het mondiaal exportverbod op Brits rundvlees.

De Britse regering wil van de massaslachting af omdat uit recent onderzoek zou blijken dat die ingreep weinig zin heeft. Het rendement zou minimaal zijn en ook zonder die ongerichte liquidatie zou BSE vanzelf binnen vijf jaar verdwijnen. Verder voorziet de regering dat het slachtvoorstel door het Lagerhuis verworpen zal worpen. In de aanloop naar de verkiezingen hebben de bewindslieden weinig behoefte aan een confrontatie met de boeren-achterban.

Daarnaast wordt steeds duidelijker dat de slachting toch niet tot een snelle opheffing van het exportverbod op Brits rundvlees zal leiden, zoals het kabinet in juni nog gehoopt had. De Europese partners, met Duitsland voorop, vinden dat de Britten eerder meer dan minder moeten doen om de gekke-koeienziekte uit te bannen en het vertrouwen in het rundvlees te herstellen.

Diplomaten in Brussel hebben al bij voorbaat laten weten dat Groot-Brittannië zich volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig maakt als het duidelijke en ondubbelzinnige afspraken probeert terug te draaien die op de laatste Europese top zijn gemaakt.