Bedrijven passeren grote verzekeraars steeds frequenter

DEN HAAG, 13 SEPT. Grote werkgevers houden sociale en andere verzekeringen in toenemende mate in eigen beheer en besteden steeds minder uit aan commerciële verzekeraars.

Dat blijkt uit een enquête, in opdracht van AZL Beheer in Heerlen, onder de leiders van vijfentwintig nationale en multinationale bedrijven in Nederland, die samen 260.000 werknemers in dienst hebben. Onder de geënquêteerde bedrijven bevinden zich bekende namen als Akzo Nobel en Philips. AZL Beheer is adviseur en uitvoerder op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer.

De mogelijkheid voor bedrijven om allerlei personeelsvoorzieningen in eigen beheer te nemen is toegenomen door de privatisering van allerlei sociale verzekeringen. Zo moeten werkgevers gedurende het eerste jaar ziekte van hun personeel het loon doorbetalen. Zij kunnen dit risico onderbrengen bij verzekeraars, maar doen dat in steeds mindere mate, zo blijkt. Als er al verzekeringsprodukten worden ingekocht, dan gebeurt dat zeer selectief. Hetzelfde geldt voor aanvullende WAO-verzekeringen, ziektekosten en aanvullende pensioenen. “Grote ondernemingen worden zich steeds meer bewust van zogeheten employee benefits”, beaamt een woordvoerder van verzekeraar Delta Lloyd in Amsterdam. “Zij schakelen topadviseurs in om met de verzekeraars te onderhandelen over contracten. Wij moeten elke dag harder vechten om die in de wacht te slepen.”

De ondervraagde werkgevers verwijten de verzekeraars dat het “produktboeren zijn, die weinig maatwerk leveren”. Nog meer kritiek hebben de Nederlandse topmanagers op de verkoopkanalen van de verzekeraars: de assurantie-tussenpersonen. Het zou deze makelaars ontbreken aan kennis van zaken. Bovendien wordt hun waardevrijheid en onafhankelijkheid in twijfel getrokken. Met de pensioenadviesmarkt hebben de managers relatief minder problemen, “mits het gaat om de echte adviseurs op uurtarief en niet om verkapte verkooporganisaties”.

Sommige topmanagers stellen zelfs voor om individuele werknemers het gehele bruto loon te geven, inclusief opslagen, pensioenvoorziening en wat dies meer zij en hen zelf voorzieningen (aanvullend pensioen, lijfrenten, verzekeringen, spaarregelingen) te laten inkopen. Het bedrijf zou wel kunnen aanbieden deze voorzieningen aantrekkelijk voor het werknemerscollectief in te kopen. “Geef ze 30 procent meer salaris, geen pensioen”, zegt één van de ondervraagden.

De managers maken zich verder sterk voor het geven van meer zeggenschap en verantwoordelijkheid aan werknemers, teneinde zo de economische prestaties van hun ondernemingen te verbeteren.

    • Frank van Empel