Auto-recyclers wapenen zich tegen invloed 'mafia'

ROTTERDAM, 13 SEPT. De organisatie van auto-recyclers in Nederland gaat zich wapenen tegen infiltratie van georganiseerde misdaad. Commissarissen en bestuurders van Auto Recycling Nederland (ARN) worden verplicht verklaringen van de politie te overhandigen waaruit moet blijken dat zij nooit hebben gefraudeerd of openlijk geweld hebben gepleegd.

Dit heeft ARN-directeur ir. G.M. Eggink vanochtend desgevraagd meegedeeld. Hij heeft het anti-misdaad-infiltratie-plan vorige week aan de aangesloten leden voorgelegd en inmiddels voldoende positieve reacties binnen gekregen om het plan te kunnen effectueren. ANR, waar grote branche-organisaties bij zijn aangesloten als de Rai (auto-importeurs) en de Bovag (garagebedrijven), houdt zich bezig met milieuvriendelijk verwerken van autowrakken.

Een van de vijf aangesloten branche-organisaties, de Shredders Vereniging Nederland (SVN) die de belangen behartigt van bedrijven die lege autowrakken verpulveren tot schroot, is echter woedend over het plan en weigert er aan mee te werken, zo bevestigde SVN-voorzitter K. Kroesemeijer vanochtend.

Kroesemeijer vindt het plan ronduit discriminerend. “Als je nou 20 jaar geleden in de kroeg, met een borreltje op, iemand een klap hebt verkocht en met de politie in aanraking bent gekomen, kom je volgens de plannen van ARN niet meer in aanmerking voor een bestuursfunctie”, constateert Kroesemeijer. “Dat gaat me echt veel te ver. Dan kan half Nederland wel inpakken.”

De andere vier aangesloten organisaties, de Bovag, de Rai, de Focwa (schadeherstellers) en de Stiba (autoslopers), hebben volgens Eggink positief gereageerd. F. van Eijkelenburg, namens de Rai bestuurslid in ARN, zegt “uiteraard” het plan te steunen.

In de vertrouwelijke brief die Eggink vorige week aan de branche-organisaties schreef om het plan toe te lichten, constateert de ARN-directeur dat infiltratie van georganiseerde misdaad in het bedrijfsleven grote aandacht krijgt in de publiciteit en dat op dit moment “overal in het bedrijfsleven (de bouw, de horeca, de advocatuur, de accountancy en de banken) preventieprogramma's plaats vinden om bedoelde infiltratie tegen te gaan”.

“Het behoeft geen betoog dat de Stichting Auto & Recycling en Auto Recycling Nederland potentiële slachtoffers zijn” van infiltratie, aldus het plan van Eggink. Eggink vreest dat het maatschappelijk draagvlak en de legitimiteit van ARN zal worden aangetast als ARN-bestuursleden betrokken blijken te zijn bij vermogens- of geweldsdelicten.

Bestuursleden en commissarissen moeten daarom van onbesproken gedrag zijn, aldus het plan. Voor functies bij ARN komen daarom alleen in aanmerking “personen die niet zijn veroordeeld voor, zich niet schuldig hebben gemaakt aan of niet direct of indirect actief betrokken zijn geweest bij enig vermogensdelict (diefstal, afpersing, verduizetering) en/of geweldsdelict”.

In een mondelinge toelichting op de brief zei Eggink vanochtend dat ARN haar misdaad-preventieplan mede lanceert naar aanleiding van uitlatingen in de pers van shredder G. Kerkhof die namens de shreddersvereniging in het ARN-bestuur zit. Kerkhof uitte een paar maanden geleden forse kritiek op ARN.

Kerkhof zei dat ARN “rotzooit” met de verwijderingsbijdrage die elke automobilist moet afdragen aan ARN, voegde daar aan toe dat “het geld in de verkeerde zakken terecht komt” en sprak van “die ARN-maffia”. ARN zegt door deze uitlatingen ernstig te zijn geschaad en heeft inmiddels een kort geding tegen Kerkhof en tegen de shreddersvereniging aangespannen waarin ze ondermeer eist dat de shreddersvereniging Kerkhof uit het ARN-bestuur terugtrekt.

Volgens Eggink gaan er geruchten dat Kerkhof zich heeft schuldig gemaakt aan “diefstal, verduistering en afpersing”. Het anti-misdaad-infiltratie plan biedt Kerkhof volgens Eggink straks de mogelijkheid aan te tonen dat de geruchten vals zijn. Mocht Kerkhof evenwel geen bewijs van onbesproken gedrag kunnen overleggen, dan zal hij worden geroyeerd, aldus de ARN-directeur.

Kerkhof zegt in een eerste reactie op Eggink's uitlatingen best een verklaring van goed gedrag te kunnen overleggen, mocht bijvoorbeeld de rechter daar om vragen. “Maar niet voor meneer Eggink”. Kerkhof vindt Eggink “beledigend en insinuerend”.

De shreddersvereniging is woedend over het anti-misdaad-infiltratie plan. “Het voorstel komt bij mij over als een anti-joodverklaring”, zei SVN-voorzitter Kroesemeijer vanochtend. “Dat je geen moordenaars en kinderverkrachters in je bestuur wilt hebben, geen Dutroux, dat begrijp ik best. Maar ook geen mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan vermogensdelicten? Belastingontduiking is een vermogensdelict. Ik geloof dat half Nederland zijn belastingformulieren verkeerd invult.”

Als je de plannen van ARN naar de letter volgt, kan half bestuurlijk Nederland wel opstappen, aldus de redenering van Kroesemeijer. “Want in elke bestuur zitten wel mensen die in het verleden weleens iets fout hebben gedaan.”

De shredders hadden overigens eerder al een rechtszaak aangespannen tegen ARN omdat ze vinden dat ook de shredders recht hebben op een deel van de 100 miljoen gulden die ARN jaarlijks binnen krijgt aan verwijderingsbijdragen van automobilisten.

Sinds 1 januari 1995 betaalt elke eigenaar van een nieuwe auto een verwijderingsbijdrage van 250 gulden. Dit geld wordt door ARN aangewend om de autowrakken op een schonere manier weg te werken dan tot nog toe gebruikelijk was. De shredders krijgen daarvan niets.

    • Geert van Asbeck