Zuid-Afrika leent op de euromarkt

AMSTERDAM, 12 SEPT. Een zware Zuid-Afrikaanse delegatie lonkt naar de Europese kapitaalmarkt. Minister van Financiën Trevor Manuel en centrale-bankpresident Chris Stals trekken de kar tijdens een “roadshow”, een presentatie voor financiële instellingen, die gisteren Amsterdam aandeed.

De directe aanleiding is de ophanden zijnde uitgifte van een obligatielening in euromarken. Over de omvang van de lening en andere details wilde Maria Ramos, directeur-generaal van het ministerie van Financiën, niets kwijt. Bekend is alleen dat de Zuid-Afrikaanse regering in het begrotingsjaar 1996-97 5 procent ofwel 2,65 miljard rand (912 miljoen gulden) van de financieringsbehoefte in vreemde valuta's wil dekken.

Het is volgens haar niet zo dat in Zuid-Afrika zelf niet voldoende kapitaal voorhanden is om aan die vraag te voldoen, integendeel. “Het is geen enkel probleem om alles binnenlands te financieren. Maar we willen ons laten zien op de internationale kapitaalmarkt, ook ten behoeve van Zuid-Afrikaanse bedrijven en andere kredietopnemers.”

Zuid-Afrika was jarenlang niet present op die kapitaalmarkt. De apartheidspolitiek maakte het land tot een paria. Na de parlementsverkiezingen van 1994 is dat veranderd. Stals legde uit dat intussen zo'n zestig buitenlandse banken, waaronder ABN Amro, domicilie hebben gekozen in het land.

De presentatie, ook te zien in Londen, Zürich, Parijs en Frankfurt, is bedoeld om uit de doeken doen hoe Zuid-Afrika er intussen politiek en economisch voor staat, aldus minister Manuel. Manuel komt uit het ANC van president Mandela. Toen hij in mei aantrad als opvolger van de oud-bankier Chris Liebenberg reageerden de financiële markten nerveus. President Stals van de centrale bank geniet een uitstekende reputatie. Naar eigen zeggen is hij meegekomen met de minister als zijn adviseur.

Over enkele weken vertrekt koningin Beatrix voor een staatsbezoek naar Zuid-Afrika, vergezeld door een zware handelsdelegatie onder leiding van minister Wijers (Economische Zaken). Minister Manuel is met die interesse wel verguld. “De belangstelling vanuit Nederland beleeft een bijzonder hoogtepunt. We willen daar munt uit slaan door ons verhaal uit de doeken te doen.” (ANP)