Verkoop Fokker in serieus stadium

AMSTERDAM, 12 SEPT. Het moment dat de curatoren serieus gaan onderhandelen over de verkoop van Fokkers vliegtuigfabricage aan het Zuidkoreaanse concern Samsung is dichtbij. Dit heeft curator A. Deterink van Fokker gisteren verklaard. “Ik sluit niet uit dat op enig moment de intenties op schrift worden gesteld en van een handtekening worden voorzien”, aldus Deterink.

De curator wilde niet bevestigen dat er eind van deze week al serieus met de Zuidkoreanen zou kunnen worden onderhandeld, zoals minister Wijers van Economische Zaken gisteren suggereerde. De bewindsman zei dat de contouren van een businessplan in zicht waren. Wijers bevestigde dat er haast is geboden.

Net als bij eerdere besprekingen rondom Fokker houdt de Zuidkoreaanse overheid een ferme vinger aan de pols. Dat is volgens goed geïnformeerde waarnemers de reden waarom er zo voorzichtig en diplomatiek wordt geopereerd.

Volgens minister Wijers moet alles nu zo snel mogelijk worden geregeld. “Er wordt momenteel heel intensief gesproken. Er is een groot team van Samsung in ons land. Een intentieverklaring met handtekeningen van beide partijen vormt het startpunt voor verdere onderhandelingen en voor een diepgaand boekenonderzoek door Samsung.”

“Het ligt in de rede dat de partijen die ook een rol moeten gaan spelen in deze zaak, er zo snel mogelijk bij worden betrokken. Dat zijn de banken, de overheid en Stork”, zei curator Deterink. Volgens bronnen rondom Fokker zou Samsung erop uit zijn dat zowel de Nederlandse staat als Stork op beperkte schaal deelneemt in een nieuwe vliegtuigonderneming. Stork kocht enkele maanden geleden Fokker Aviation, de levensvatbare onderdelen van Fokker (service, onderhoud en onderdelenleverantie) die buiten het faillissement zijn gebleven.

Stork zal als eigenaar van die bedrijven duidelijk moeten samenwerken met de koper van de vliegtuigbouwactiviteiten van Fokker. De curatoren hebben bij de verkoop van Fokker Aviation bedongen dat zij, indien er geen samenwerking met Stork tot stand komt, Stork kunnen vragen de gekochte Fokker-onderdelen terug te verkopen.

Hoeveel werkgelegenheid er in Nederland bij Fokker zal resteren na een eventuele overname door Samsung is nog onduidelijk. Vakbondsbestuurders gaan ervan uit dat er geleidelijk aan bij nieuwe orders nog 1000 tot 1500 man extra kan worden ingezet bovenop de 650 mensen die momenteel nog bezig zijn met de afbouw van vliegtuigen.