VERENIGDE LOBBY'S

Wie in de telefoongids en Gouden Gids van Den Haag kijkt, treft het woord lobby niet aan. De lobbyisten kiezen, naast een low profile, voor neutrale termen als public affairs of consultants. Wetenschappers beschouwen lobbyen als een onderdeel van public affairs.

Ze definiëren het als 'een strategische functie waarmee een onderneming inspeelt op kansen en bedreigingen die voortkomen uit politiek-maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming'.

De sectie public affairs van het NGPR, vereniging voor public relations en voorlichting, geeft een ledenlijst uit die is te bestellen bij het NGPR, Koninginnegracht 22, 2514 AB Den Haag, (070) 3 46 70 49. De sectie telt ongeveer 250 leden die onderverdeeld zijn in bedrijfsleven, adviesbureaus en overige.

Daarnaast zijn veel public affairs-bureaus aangesloten bij de Vereniging van Public Relations Adviesbureaus. Een overzicht van 37 bureaus is op aanvraag verkrijgbaar. VPRA, Prins Mauritslaan 29/39, 1171 LP Badhoevedorp, (020) 6 58 02 62.

De Haagse lobbyisten treffen elkaar in de Koning Willem I Kring. 'Lobby-professor' M.P.C.M. van Schendelen heeft in 1985 deze club opgericht. “Koning Willem I was geïnteresseerd in commerciële belangen in combinatie met de politieke en bestuurlijke taken van de overheid. In hem zien de leden van de Kring een inspirator en representant van het vakgebied”, aldus Van Schendelen. De Kring bestaat uit 32 lobbyisten van grote Nederlandse bedrijven, adviesbureaus en vertegenwoordigers uit het vakgebied. “Het is een studiekring. Je praat over het vak, creëert netwerken en helpt elkaar”, aldus Van Schendelen. “Het is te vergelijken met Moeders voor Moeders”.

De niet-bedrijfslobbyisten (VNG, provincie, de grote steden, milieu-beweging) hebben in Den Haag een eigen studiekring: Quatre Bras. Van Schendelen: “Het was de bedoeling om deze club de Koning Willem II Kring te noemen, maar dat zou tot misverstanden kunnen leiden. Vandaar dat is gekozen voor de neutrale term Quatre Bras.” Deze kring telt 25 leden.