Uitstel en overlast

DE DESKUNDIGEN hebben de verkeerde gegevens ingevoerd bij het maken van hun berekeningen. De uitkomst klopte daardoor niet en nu de vergissing is ontdekt, rollen er andere cijfers uit de computers. Zeer recent, schrijven de ministers Jorritsma (Verkeer) en De Boer (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer, is de fout rechtgezet.

Foutje, bedankt? Zo eenvoudig ligt dat niet als het om de berekeningen van de normen voor veiligheid en geluidsoverlast bij de uitbreiding van de luchthaven Schiphol gaat. Als de ambtenaren die de dossiers voorbereiden en de ingenieurs van het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium verkeerde berekeningen maken, staan de ministers voor schut. Natuurlijk voelen Kamerleden zich nu 'gemanipuleerd', zoals SGP-parlementariër Van den Berg geïrriteerd reageerde. Schiphol is in de politiek een hypergevoelig onderwerp.

Vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord met de uitbreiding van Schiphol en de aanleg van een 'vijfde baan'. Het kostte grote moeite om de economische ambities, de veiligheidseisen en de milieunormen geloofwaardig met elkaar te combineren. Uiteindelijk werd de Eerste Kamer over de streep getrokken met geruststellende toekomstprognoses plus de belofte van een plafond van veertig (en in elk geval niet meer dan vierenveertig) miljoen passagiers op Schiphol in het jaar 2015. Schiphol waarschuwde weliswaar dat het geen 'slot' op het aantal passagiers wenste, maar desondanks mocht de vijfde baan er in 2003 komen.

DE LUCHTVAARTINDUSTRIE heeft een dynamiek die zich niet houdt aan de politieke wensen. De groei van het aantal passagiers op Schiphol bleek deze zomer al groter dan de ministers van Verkeer en van Milieu hadden beweerd. De liberalisatie van de luchtvaart leidt tot meer maatschappijen, lagere prijzen en meer bestemmingen. Zakenlieden en vakantiegangers nemen vaker het vliegtuig en zowel Schiphol als de KLM liggen goed in de markt.

Bij alle prognoses is uitgegaan van een maximaal aanvaardbaar geachte hoeveelheid milieuschade (vervuiling en geluidsoverlast) en van een maximaal aantal woningen dat op basis daarvan mag worden gesloopt. Maar als de berekeningen niet kloppen, valt de onderbouwing van het kabinetsbeleid inzake Schiphol weg.

Hier knelt de norm die is gesteld aan het aantal passagiers op Schiphol. Versnelde aanleg van de vijfde baan - die door zijn gedraaide ligging leidt tot minder geluidsoverlast en grotere veiligheid - helpt om een groter passagiersaanbod binnen de vastgestelde milieunormen op te vangen. Strengere eisen aan de vliegtuigen die worden toegelaten op Schiphol bieden eveneens ruimte om meer vluchtbewegingen met minder overlast in te passen. Nieuwe vliegtuigen maken minder lawaai, produceren minder uitlaatgassen en zijn technisch veiliger dan oude toestellen.

OOIT ZAL SCHIPHOL op de grenzen van zijn fysieke mogelijkheden in het hart van de Randstad stuiten. De uitbreiding van Schiphol biedt uitstel, maar geen afstel van nadenken over een nieuwe internationale luchthaven op een plaats die geen overlast bezorgt. Op een kustlocatie in de Noordzee bijvoorbeeld. Maar laten de ingenieurs er dan voor zorgen dat de berekeningen kloppen.