TIEN TIPS

Bij lobbyen gaat het om argumenten en feiten. Die moeten kloppen. Probeer niet met verdraaide feiten mensen te overtuigen.

Lobby bij de juiste persoon en negeer de beleidsambtenaar niet. Direct de ambtelijke top benaderen is basisfout nummer één.

Probeer de lobby in een breder kader te plaatsen. Milieu, Europa en werkgelegenheid doen het vaak goed.

Maak direct duidelijk wat de belangen zijn en behandel per gesprek/brief/notitie één opdrachtgever. Twee heren dienen wordt door de ambtenaar of politicus uitgelegd als zakkenvullen.

Heb geduld, wees niet drammerig.

Werk aan naamsbekendheid; stuur van tijd tot tijd informatie over de organisatie. Nodig ambtenaren en politici uit voor een 'stage'.

Laat het niet bij schriftelijke communicatie; een gesprek is altijd beter.

Hou het gesprek met een ambtenaar of Tweede-Kamerlid kort. Laat een verslag van het pleidooi achter. En bevestig na een paar dagen in een brief de gemaakte afspraken.

Lunch, drink thee of dineer met een ambtenaar of volksvertegenwoordiger op een rustige, niet te prestigieuze locatie. Protserigheid wekt argwaan.

Loop niet met het succes te koop. Demonstratief triomfalisme is een garantie voor een mislukking in spe. In de politiek is het succes van de een, de nederlaag van de ander. Het inpeperen van een nederlaag creërt afgunst en maakt een volgende lobby moeilijker danwel onmogelijk.