S.A.M. Dijksma

Het jongste Tweede-Kamerlid: S.A.M. Dijksma (PvdA). Zij is 25 jaar.