Rotterdam

In Hal 4, ooit machinewerkplaats van het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (DWL), is van 14 t/m 22 sept. een expositie te zien over hergebruik van industrieel erfgoed. Watertorenweg 200. Open: dag 12-19u. Inl 010-4126031.

Twee busexcursies voeren belangstellenden op zaterdag 14 september langs industrieel erfgoed in Rotterdam. De ene excursie (1,5 uur) belicht het ontstaan van de haven tussen 1850 en 1940, de andere (2 uur) beschrijft de drinkwatervoorziening van de Maasstad. Startpunt is het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25. Kaarten à ƒ 10 verkrijgbaar bij VVV Rotterdam, Coolsingel 67, of op de dag zelf bij het NAi.