RIOD

In de zomer van 1958 moest de toenmalige staatssecretaris van oorlog, F.J. Kranenburg, aftreden vanwege de zogenaamde 'helmenaffaire'. Een grote partij helmen bleek bij aflevering haarsheurtjes te hebben. In de tegenwoordige tijd is het in een kamikaze-opstelling houden van een compleet Nederlands bataljon en medeverantwoordelijkheid dragen voor de dood van duizenden inwoners van Srebrenica niet meer voldoende voor een minister van Defensie om af te treden.

Het kabinet moet echter zulke rare bokkensprongen maken om Voorhoeve in het zadel te houden dat zij daarmee het aanzien van de politiek ernstig schaadt. Het onderzoek naar de gang van zaken rondom de val van Srebrenica niet door het parlement maar door het

laten verrichten, lijkt logisch, maar dat is het beslist niet. Bij het

zitten historici die verstand hebben van de Tweede Wereldoorlog maar niet van politieke verwikkelingen rondom VN-operaties. Over het voortbestaan van het RIOD bestaat al lange tijd onzekerheid. Als zij het kabinet, als enige geldschieter, nu maar even uit de brand helpen, dan komt alles met het RIOD verder vanzelf wel goed.

“Geschiedschrijving is afhankelijker dan in het verleden”, aldus prof. Blom, directeur van het RIOD in Nova van afgelopen vrijdag. Paul Witteman: “Afstandelijker bedoelt u waarschijnlijk...?” Blom: “Eh, ja, ja...” Een prachtige Freudiaanse verspreking.

    • Dick Berts