PvdA wil rechten werkloze regelen

DEN HAAG, 12 SEPT. De PvdA wil een participatiewet invoeren, waarin allerlei rechten voor inactieven worden geregeld. Zo wil de PvdA na afloop van de opgebouwde WW-rechten mensen langer een zelfstandige uitkering bieden. Bovendien moeten werklozen het recht krijgen met een uitkerings-organisatie of een instantie voor arbeidsbemiddeling een persoonlijk contract te sluiten, waarin een participatieplan wordt vastgesteld.

De PvdA doet de voorstellen in de nota Sociale zekerheid bij de tijd, die onder leiding van Kamerlid K. Adelmund is gemaakt en vanmiddag is gepresenteerd. In de participatiewet moet tot uitdrukking komen dat onbetaalde arbeid een eerste stap kan zijn op weg naar werk. Aansluitend bij het idee van de basisbaan kunnen activiteiten in het kader van deze wet dan bestaan uit het zoeken van een baan, het volgen van een geschikte opleiding of het verrichten van gespecificeerde activiteiten binnen de maatschappelijke dienstverlening. De participatiewet kan ook een basis zijn voor het starten van een onderneming.

Onder de participatiewet mag een deel van de inkomsten gedurende een bepaalde periode worden behouden. Ook experimenten zoals in Rotterdam, waarbij uitkeringsgerechtigden in ruil voor een lagere uitkering een nog grotere individuele keuzevrijheid wordt toegestaan, kunnen onder de wet vallen. De PvdA wil het aanbod van zorgdiensten stimuleren en de “marketing van de onderkant” beter ter hand nemen. Een belangrijk onderdeel van de participatiewet is het recht van iedere werkloze om zich te scholen tot ongeveer het niveau van het primair leerlingwezen.

De PvdA gaat de komende maanden discussiëren over de toekomst van de sociale zekerheid. Op een congres, februari volgend jaar, hakt ze knopen door. Behalve voor een participatiewet pleit de nota onder meer voor meer economische zelfstandigheid. Wie nu vanuit de WW of de WAO in de bijstand komt en een werkende partner heeft, raakt zijn economische zelfstandigheid kwijt door de zogeheten middelen- en vermogenstoets. De projectgroep onder voorzitterschap van Adelmund pleit daarom voor verlenging van de vervolguitkering in de WW.