Nyfer: 'Sociale klimaat slechter'

DEN HAAG, 12 SEPT. De door politici geuite vrees dat door de afbraak van de overlegeconomie en de verzorgingsstaat het sociale klimaat zal verslechteren is “voor een deel terecht”. Dat stelt Nyfer, het economisch onderzoeksbureau van de Universiteit Nijenrode, in het vandaag gepubliceerde 'Jaarverslag Nederland'.

Minder geld voor sociale bescherming zorgt voor een slechter burgerschapsmoraal en minder verdraagzaamheid. “Dat is niet alleen uit sociaal uitgangspunt ongunstig, maar ook economisch gezien ongewenst: er is een aantoonbaar positief verband tussen het sociale klimaat en de economische groei”, aldus Nyfer.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt blijkt, in tegenstelling tot wat velen in den Haag vrezen, niet te leiden tot een verharding van de samenleving.

De Nederlandse economie groeit volgens Nyfer momenteel iets harder dan het Europeees gemiddelde, maar dat maakt de eerder opgelopen achterstand op andere landen niet goed. Het bruto binnenlands produkt per hoofd van de bevolking bedraagt 70 tot 75 procent van dat van de Verenigde Staten bedraagt, terwijl het Europese gemiddelde op 80 procent ligt.

En dat terwijl Nederland beschikt over kapitaal, technische kennis, goede verbindingen en een hoogopgeleide beroepsbevolking, aldus Nyfer.

De hoge belasting- en premiedruk, de geringe investeringen en het feit dat vooral vrouwen, ouderen en migranten te weinig aan het arbeidsproces deelnemen, is volgens Nyfer de oorzaak van deze situatie.

Het instituut meent dat de politiek uit angst voor een tweedeling in de samenleving draalt om maatregelen te nemen die de economische dynamiek kunnen vergroten.