Nieuw vak: geschiedenis, maatschappijleer samen

UTRECHT, 12 SEPT. De universiteiten hebben een nieuw combinatievak van geschiedenis en maatschappijleer ontwikkeld dat verplicht moet worden voor alle scholieren in de hoogste klassen van VWO. Het vak moet voorkomen dat VWO'ers die vanaf 1998 kiezen voor een beta-profiel na de derde klas verstoken blijven van onderwijs in geschiedenis en maatschappelijke vraagstukken.

Dit staat in een brief die de vereniging van universiteiten VSNU vandaag heeft verstuurd aan staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs. Per 1 augustus 1998 moeten alle VWO-leerlingen na de derde klas kiezen uit vier vast omschreven profielen die hen beter voorbereiden op een vervolgopleiding dan de huidige vrije vakkenpakketen. Het was de bedoeling alle leerlingen in deze nieuwe opzet een combinatievak van aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis te geven, met de naam 'mens- en maatschappijwetenschappen'. Echter zowel Tweede Kamer als staatssecretaris besloten invoering van dit 'onvoldragen' vak per 1 augustus 1998 te schrappen. Een commissie studeert nu in opdracht van Netelenbos op verbeteringen en alternatieven.

Het VSNU-voorstel moet voor het mislukte mens- en maatschappijwetenschappen in de plaats komen en is ontwikkeld door historici. Vijf thema's staan centraal, te weten staat- en natievorming, religies en secularisatie, ontwikkeling van wetenschap en technologie, economische ontwikkelingen en milieu, en sociale ongelijkheid. Opmerkelijk is vooral de nadruk op parate feitenkennis, die de VSNU 'onmisbaar acht voor het verwerven van kennis'. Dat staat op gespannen voet met de andere nieuwe examenprogramma's, waarin juist afstand is genomen van het 'feiten stampen' om meer tijd over te hebben voor het verwerven van vaardigheden.

    • Wubby Luyendijk