Nederwiet zaait in D66 tweedracht

DEN HAAG, 12 SEPT. De D66-ministers Sorgdrager (Justitie) en Borst (Volksgezondheid) krijgen van hun partijgenoten in de Tweede Kamer forse kritiek over het softdrugsbeleid dat zij willen voeren.

De onvrede in de fractie richt zich op de maatregelen die de bewindsvrouwen hebben aangekondigd ter beperking van de nederwietteelt. In een brief aan de Kamer schrijven Borst en Sorgdrager een verdere strafbaarstelling van de kleinschalige nederwietteelt door particulieren na te streven. Daarmee worden experimenten met een eigen coffeeshop-beleid van een aantal gemeenten onmogelijk gemaakt, zegt het Kamerlid De Graaf (D66). Hij wil na Prinsjesdag opheldering van minister Sorgdrager.

Experimenten met 'gemeentelijke' coffeeshops worden uitgevoerd in onder meer Zoetermeer, Heerhugowaard, Bussum, Delfzijl en Emmen. De gemeente Emmen overweegt bovendien zelf nederwiet te laten telen voor lokale coffeeshops. Een nog op te richten stichting moet zich in Emmen gaan wijden aan de teelt, de kwaliteitsbewaking, de aanvoer en de verkoop van cannabis. Zo hoopt de gemeente softdrugs uit de criminele sfeer te halen.

De brief van Borst en Sorgdrager is een vervolg op de drugsnota die zij vorig jaar schreven. Thuistelers zouden volgens die nota gaan dienen als leveranciers voor coffeeshops om de georganiseerde criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen. Thuistelers van nederwiet worden nu echter expliciet strafbaar gesteld, al zullen zij niet actief worden opgespoord, zo blijkt uit de OM-richtlijn die 1 oktober van kracht wordt. Mochten hennepplanten worden aangetroffen, dan neemt de politie ze wel in beslag.

Volgens De Graaf botsen de aangekondigde maatregelen met afspraken die kabinet en Tweede Kamer eerder dit jaar hebben gemaakt. “Voor lokale experimenten is straks nauwelijks ruimte”, constateert De Graaf.

Ook de PvdA was voor een meer open beleid aan de 'achterdeur' van coffeeshops. Het Kamerlid Dijksman zegt de stappen van Sorgdrager “niet verstandig” te vinden. “Elke keer zie je weer problemen ontstaan doordat er landelijk niets wordt geregeld voor de achterdeur van de coffeeshop.”