MUB

Wat minister Ritzen en de Tweede Kamer 'modernisering' van de universitaire bestuursstructuur noemen is natuurlijk niets anders dan een slappe poging de 25 jaar chaos, veroorzaakt door de WUB, ongedaan te maken.

Waarom niet eerlijk en hardop de waarheid zeggen? Een student kost de belastingbetaler pakweg 25.000 gulden per jaar. Een uitstekende investering voor een land dat mee wil blijven doen als volwaardige partner in de westerse wereld. De gemotiveerde student betaalt tien procent, dat wil zeggen 2.500 gulden mee aan deze investering, voorwaar niet te veel.

Het minste dat verwacht mag worden van deze student die door de belastingbetaler jarenlang de gelegenheid krijgt te studeren, is dat hij studeert. Meebesturen, meebeslissen, inspraak kan pas komen als de studie met succes is afgerond en ervaring de afgestudeerde student een volwassen gesprekpartner maakt.

We hebben 25 jaar verloren. Jaren waarin toegewijde docenten uren, dagen en weken hebben verknoeid in nutteloze vergaderingen. Jaren die beter besteed hadden kunnen worden aan onderwijs en onderzoek ten behoeve van de studenten. Het aanzien van onze universiteiten is gedaald, niet door een gebrek aan kwaliteit van de docent, maar door een bestuursstructuur die de kern van universiteit, de docent, monddood maakte.

    • Hans Wijnberg