Meer vergoeding gehandicapten

DEN HAAG, 12 SEPT. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen een tegemoetkoming in de kosten. Met dit voorstel aan het kabinet is een bedrag van dertig miljoen gulden gemoeid. Voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen is de voorgestelde toelage 2.500 gulden, voor chronisch zieke en zwaar lichamelijk gehandicapte kinderen 1.000 gulden.