Majesteit (1)

Het chronische gebral van Youp van 't Hek op de Achterpagina zou zich niet moeten uitstrekken tot gebieden waar hij geen weet van heeft. In de tijd dat Hare Majesteit studeerde was 'Minerva' (Achterpagina, 7 september) het domein van het Leids Studenten Corps, een vereniging voor mannelijke studenten. De vereniging voor vrouwelijke studenten, VVSL, had haar ontmoetingscentrum op het Rapenburg.

    • C.C. Schade van Westrum