M. Beinema

Het langst zittende Kamerlid: 1 (CDA, 63 jaar). Hij is lid sinds april 1975.