Laatste tsaar

De correctie op het artikel 'De laatste Tsaar' ( 0NRC HANDELSBLAD, 26 augustus) in de krant van 31 augustus is helaas ook niet juist. De bewuste foto is genomen op het dak van de gouverneurswoning in Tobolsk waar de Tsaar en zijn gezin van september 1917 tot april 1918 geïnterneerd waren. Ook is Tsarskoje Selo geen buitenverblijf, maar een stad buiten St. Petersburg waar zich enkele paleizen van de Romanovs bevonden.

    • B.D.J. de Ruiter