Kamer gematigd positief over klimaatrapport

DEN HAAG, 12 SEPT. Tweede Kamer en milieubeweging hebben gematigd positief gereageerd op het rapport van de tijdelijke commissie klimaatverandering dat gisteren is gepresenteerd.

De meeste fracties menen dat de conclusies van de commissie aansluiten bij hun standpunt dat klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen extra milieumaatregelen vergt. De fracties verschillen echter in hun opvattingen over te nemen maatregelen. Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie vinden dat “de commissie een duidelijk signaal afgeeft”, maar zijn “teleurgesteld dat de commissie (daaraan) onvoldoende concrete consequenties heeft verbonden”, aldus een gezamenlijke verklaring.

VVD-woordvoerder Klein Molekamp sprak van een “nuchter rapport”, dat aansluit op de kabinetsplannen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Commissie en kabinet willen een vermindering van die uitstoot met enkele tientallen procenten in het begin van de volgende eeuw. Beide onderstrepen dat maatregelen bij voorkeur in internationaal verband moeten worden genomen.

De commissie denkt dat dit haalbaar is met technologische vernieuwingen en verbeteringen, die de economische activiteit niet schaden. Automobiliteit, fiscale maatregelen en alternatieve energievormen kunnen daar nog bovenop komen. De VVD is voorstander van kernenergie als schone vorm van energie-opwekking.

PvdA en D66 willen dat meer geld wordt uitgetrokken voor de problematiek van de klimaatverandering. Extra beleid kan en mag niet langer op zich laten wachten, aldus deze fracties. D66 denkt daarbij onder meer aan een hardere aanpak van de automobiliteit en fiscale maatregelen. Deze fractie wil dat er een interdepartementale werkgroep komt ter voorbereiding op de volgend jaar te houden internationale klimaatconferentie. PvdA en D66 zijn tegen kernenergie.

Het CDA wil meer energiebesparing door warmtekrachtkoppeling, duurzaam bouwen en zonne- en windenergie. Als enige van de zes fracties die hebben deelgenomen aan de tijdelijke klimaatcommissie wees GroenLinks gisteren op “een zwakte” van het rapport. Volgens deze fractie is de commissie “blijven steken in vrij algemene aanbevelingen en opmerkingen over mogelijke maatregelen”.