Kabinet wil groei Schiphol binnen milieugrens houden

DEN HAAG, 12 SEPT. Het kabinet zal maatregelen nemen om de explosieve groei van Luchthaven Schiphol binnen de afgesproken milieugrenzen te houden. In eerste instantie wordt gedacht aan het beperken van het geluid door technisch-operationele ingrepen, zodat de groei kan doorgaan terwijl tegelijkertijd de geluidshinder afneemt.

Dat bleek gisteren bij een Tweede-Kamerdebat over Schiphol. Alle fracties toonden zich daarin bezorgd over het sneller dan voorzien bereiken van de milieugrenzen (maximale aantallen passagiers en huizen waarvan de bewoners last van geluidshinder hebben) door de ongebreidelde groei van de luchthaven.

Eerder dit jaar stuurde minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) de Tweede Kamer een brief waarin zij stelde dat deze groei, die lange tijd als tijdelijk is beschouwd, wellicht structureel van aard is. Zij opperde toen dat de nieuwe vijfde baan misschien sneller moet worden aangelegd. Deze baan maakt het de luchthaven mogelijk verder te groeien, bij een afname van de geluidsoverlast.

Gisteren bleek dat het kabinet toch geen versnelling wenst van de procedures die zijn gemoeid met de aanleg van de baan: dit zou door de rechter afgestraft kunnen worden. Jorritsma verklaarde zich daarom tegenstander van een voorstel van VVD en CDA om voor de uitbreiding van Schiphol een noodwet te maken. De minister wil tijd winnen door de aanleg “zo strak mogelijk te regisseren”.

De Kamer krijgt binnenkort een brief van Jorritsma waarin zij uiteen zet wat voor milieumaatregelen in aanmerking komen. Het zal in ieder geval gaan om andere manieren van landen. Enkele weken geleden werden al de uitvliegroutes enigszins verlegd, zodat die nu over dunner bevolkte gebieden gaan. Ook dit maakt meer capaciteit binnen de milieugrenzen mogelijk.

Een andere manier om de geluidsgrenzen niet te overschrijden is het beperken van bepaalde categorieën lawaaiige vrachtvliegtuigen. Hiermee is al een begin gemaakt. Dit raakt echter aan de rentabiliteit van de luchthaven. Een maatregel als het beperken van de landingsrechten is een uiterste middel, maar dit wordt voorlopig niet overwogen.

De Tweede Kamer stelde gisteren unaniem dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat slordig omgegaat met cijfers. Niet alleen zijn de groeicijfers waarop het besluit tot uitbreiding van Schiphol is gebaseerd na een jaar achterhaald, ook blijkt bij berekeningen over de veiligheidsrisico's een fout te zijn gemaakt.