Inlichtingen

Bellen en schrijven

Een lijst van Tweede-Kamerleden met adressen en telefoonnummers kan worden besteld bij de afdeling Voorlichting, tel. (070) 3 18 30 40. Bellen met leden van de Tweede Kamer: (070) 3 18 22 11 (contact wordt doorgaans gelegd via persoonlijke medewerkers Kamerleden). Schrijven: alle post voor Kamerleden naar: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Faxen: (070)3 65 41 22. Telex: 32653 (parl. NL-Den Haag)

Vergaderingen

De Tweede Kamer vergadert doorgaans plenair op dinsdag, woensdag en donderdag. Inlichtingen over de Kameragenda: tel. (070) 3 63 00 73 of (070) 3 18 30 40. Van maandag tot en met donderdag zijn er ook commissievergaderingen en hoorzittingen. Een lijst met de samenstelling van de commissies is op te vragen via (070) 3 18 30 40. Circa twaalf weken per jaar is de Kamer met reces, onder meer in de periodes rondom de jaarwisseling, Pasen en in de zomermaanden.

Publieke tribune

De vergaderingen van de Kamer zijn openbaar. De ingang van de tribune, die 230 zitplaatsen telt, is aan de Lange Poten 4. Reserveren (voor groepen van meer dan tien personen): tel. (070) 3 18 30 55. De ingang voor bezoekers van commissievergaderingen is aan het Plein 2. Reserveren voor deze vergaderingen is niet mogelijk.

Abonnementen

Agenda Tweede Kamer à ƒ 158,- per jaar; de Staatscourant à ƒ 425,- per jaar; de Handelingen (woordelijk verslag van debatten) à 14 cent per pagina. Te bestellen bij de SDU-uitgeverij, (070) 3 78 98 87. Daar kan ook het Aanhangsel van de Handelingen worden besteld. Dat zijn alle schriftelijke vragen van Kamerleden en de antwoorden van de regering daarop. Kosten: ƒ 273,52 per jaar. Nummers van aparte Kamerstukken zijn op te vragen bij de Documentatiebalie, (070) 3 18 30 18, waarna ze bij de SDU te bestellen zijn.

Teletekst

NOS Teletekst, pagina 140: agenda Kamer; pagina 141: commissievergaderingen; pagina 142: uitslagen stemmingen.

Radio

Ruim twee miljoen huishoudens kunnen via de draadomroep van de Tweede Kamer direct en integraal luisteren naar Kamerdebatten. Meer informatie bij kabelexploitanten in de regio's.

Televisie

Op dinsdagmiddag wordt het wekelijkse mondelinge vragenuurtje rechtstreeks uitgezonden op Nederland 2. Aanvang 13.59 uur.

Internet

Informatie over de Tweede Kamer is binnenkort te raadplegen via http://www.parlement.nl.

Verzoekschriften

Voor individuele klachten over de rijksoverheid kunnen burgers terecht bij de Commissie voor de Verzoekschriften bij de Tweede Kamer. Het adres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Tel.: (070) 3 18 20 66.

Rondleidingen

Op de vergaderdagen (dinsdagmiddag tot en met donderdag) verzorgt de afdeling Bezoekers en Informatie rondleidingen voor groepen, waaronder een bezoek aan de grote vergaderzaal. Inlichtingen: (070) 3 18 30 55. Op andere dagen houdt de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof rondleidingen, met ook een bezoek aan de Ridderzaal. Inlichtingen: (070) 3 64 61 44.

Tentoonstelling

In de Burgerzaal is een permanente tentoonstelling 'Trouw aan de Grondwet' te bezichtigen over het ontstaan en de werkwijze van de Tweede Kamer.

Vervoer

Het Binnenhof in Den Haag is bereikbaar van Station Hollands Spoor met tram 8 en 16 alsmede bus 5 en van het Centraal Station met tram 3, 7, 12 en 16, alsmede bus 4 en 22. Auto's kunnen worden geparkeerd bij Spui, Plein en Malieveld.

Publiek

De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn openbaar, maar toeschouwers die zich niet aan de regels houden, kunnen worden verwijderd. Zo mogen ze geen tekenen van goed- of afkeuring laten horen - applaus bijvoorbeeld - wanneer een Kamerlid of minister iets zegt. Eten of drinken op de publieke tribune is verboden. Roken mag al helemaal niet in de Kamer, met uitzondering van enkele 'gedoogzones' die voor het publiek gewoonlijk niet toegankelijk zijn. Bezoekers moeten een sticker dragen, die ze vooraf bij de receptie kunnen afhalen. Jassen, tassen en foto-apparatuur moeten bij de garderobe worden ingeleverd. Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw van de Tweede Kamer. Overnachten is er verboden, ook voor Kamerleden.