INKOMEN

Een Tweede-Kamerlid ontvangt een 'schadeloosstelling' van 123.672 gulden bruto per jaar. Een fractievoorzitter krijgt daar bovenop 1.685 gulden. Bovendien krijgt de fractieleider per fractielid 505 gulden per jaar, met een maximum van 16.850 gulden. Zo verdient Wolffensperger (fractievoorzitter van D66) bijvoorbeeld 123.672 + 1.685 + (24 x 505) = 137.477 gulden per jaar.

De voorzitter van de Tweede Kamer krijgt een toeslag van 50.551 gulden. De toeslagen van de andere leden van het Presidium variëren van 1.685 tot 5.055 gulden per jaar. Een Tweede-Kamerlid mag maximaal 14.964 gulden bijverdienen zonder dat dit op zijn schadeloosstelling wordt gekort. De helft van wat hij meer verdient wordt hierop wel in mindering gebracht. Deze korting bedraagt maximaal 43.628 gulden. Niet alle Kamerleden mogen het bedrag dat ze met hun politieke arbeid verdienen geheel zelf houden. In sommige partijen bestaat de regel dat volksvertegenwoordigers een deel van hun inkomen afdragen aan de partijkas. Als vaste beroepskostenvergoeding krijgen Kamerleden 12.590 gulden per jaar. Ook krijgen ze verblijfkosten in Den Haag vergoed. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afstand tot hun woonplaats.