Geschiedenis

1796 De eerste volksvertegenwoordiging die via landelijke verkiezingen tot stand komt, is de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek, met 126 representanten, gekozen via vergaderingen in districten.

1798 De Nationale Vergadering wordt Vertegenwoordigend Lichaam, met twee Kamers.

1801 Vertegenwoordigend Lichaam wordt Wetgevend Lichaam, met één Kamer die bestaat uit 35 leden. Het hoogste gezag van de Republiek is nu het Staatsbewind (twaalf leden).

1805 Napoleon beknot de invloed van het parlement als hij R.J. Schimmelpenninck benoemt tot raadpensionaris.

1810 Napoleon lijft de Republiek in bij Frankrijk en ontbindt de volksvertegenwoordiging.

1814 De eerste Prinsjesdag in de Trêveszaal met een openingsplechtigheid van de enige Kamer (55 leden) van het parlement.

1815 Het parlement telt weer twee Kamers. De Eerste (40 à 60 leden) en Tweede (110 leden) krijgen hun huidige taakverdeling. De Tweede Kamer keert terug naar de balzaal.

1830 Belgische opstand, wat leidt tot afsplitsing van het Koninkrijk.

1848 De Grondwet verleent de Kamer (met 68 leden) een aantal controlerende rechten.

1887 Het parlementaire seizoen begint voortaan op de derde dinsdag in september: Prinsjesdag. De Kamer telt 100 leden.

1903 De monarch opent voortaan het parlementaire jaar.

1904 De jaarlijkse openingsceremonie wordt voor het eerst in de Ridderzaal gehouden.

1917 De verkiezing van de Tweede-Kamerleden verandert als het parlement instemt met het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging.

1919 Invoering van het Algemeen Kiesrecht voor mannen en vrouwen.

1956 Het aantal Kamerleden bedraagt voortaan 150.

1992 Op 28 april wordt het nieuwe Kamergebouw geopend.