EU: normen voor vrije telefoondienst

BRUSSEL, 12 SEPT. De Europese Commissie heeft gisteren minimum normen bekendgemaakt waar telefoonaanbieders aan zullen moeten voldoen, wanneer het telefonieverkeer per 1 januari 1998 wordt geliberaliseerd. De normen zijn nodig om de consument een minimum aan diensten te garanderen.

De Europese Commissie noemt in dit verband onder meer publieke telefooncellen, telefoonboeken, een informatiedienst en diensten voor gehandicapten. De commissie onderstreept bovendien dat de diensten tegen tegen redelijke prijzen moeten worden geleverd en beschikbaar moeten zijn voor elke ingezetene van de Europese Unie.

Telefoonmaatschappijen die niet aan deze eisen voldoen zouden een bedrag in een fonds moeten storten. Uit dit fonds krijgen degenen die wel alle diensten aanbieden compensatie. Bijdragen uit het fonds zullen ook worden gebruikt om niet-rendabele gebieden van telefoondiensten te blijven voorzien.

De ministers die belast zijn met het telefoonverkeer kunnen nog wijzigingen aanbrengen in de voorstellen van de Europese Commissie. Het Europese Parlement beslist uiteindelijk of de plannen doorgang zullen vinden.

De voorstellen maken deel uit van het plan in de Europese Unie de markt voor publieke spraaktelefonie te liberaliseren, een van de zeven telecommunicatiesegmenten die in 1998 voor concurrentie zullen worden geopend. De andere zijn datatransmissie, diensten voor beperkte groepen, satelliet-communicatie, diensten met toegevoegde waarde, hardware en mobiele telefonie.

De commissie stelt verder onder meer voor om gespecificeerde rekeningen tot standaard te verheffen, alle telefoontoestellen geschikt te maken voor telediensten.

Telecombedrijven die een groot marktaandeel hebben, minimaal 25 procent, zouden extra faciliteiten moeten aanbieden; bijvoorbeeld identificatie van binnengekomen telefoontjes. Zij zouden ook toegang moeten verschaffen tot speciale netwerken.

Aanbieders van mobiele telefoondiensten hoeven niet te voldoen aan het minimum- eisenpakket. Hieruit blijkt de weerstand van de Europese Commissie om zich te bemoeien met marktsegmenten waarbinnen veel concurrentie bestaat. In 1999 zal de situatie wel geëvalueerd worden.

Gisteren besloot de Europese Commissie voor te stellen in het nieuwe Europese Verdrag (het resultaat van de lopende Intergouvernementele Conferentie) te refereren aan het “algemeen belang” van een minimaal algemeen dienstenniveau in de EU.