Een werkdag in de kamer

9.44 uur. Anne Lize van der Stoel (41), Tweede-Kamerlid voor de VVD, heeft haar handtekening gezet op de presentielijst bij de ingang van de Tweede Kamer. Kamerleden moeten hun handtekening op deze lijst plaatsen op alle dagen waarop de Kamer plenair vergadert.

9.52 uur.

Eveneens een dagelijks ritueel: het doornemen van de post. Kamerleden krijgen stapels post te verwerken. Vorig jaar registreerde de postkamer 12.672 brieven. Medewerkers van de Kamerleden selecteren gewoonlijk de post die zij van belang achten.

10.36 uur.

De fractievergadering van de VVD in de fractiekamer. Elke dinsdagochtend bespreken de fracties de politieke actualiteit, de strategie die ze bij komende vergaderingen zullen volgen en hun stemgedrag. In de VVD-fractiekamer hebben alle leden een vaste plek, met naambordje.

14.05 uur.

De eerste plenaire vergadering van de week is begonnen. De 'regeling van werkzaamheden' en het 'vragenuurtje' behoren tot de schaarse momenten waarop de Kamerleden bijna allemaal in de grote zaal zijn. In '95 is de Kamer overigens niet een keer compleet aanwezig geweest.

14.58 uur.

Elke dinsdagmiddag na het vragenuurtje worden in de Kamer de stemmingen gehouden. Soms gebeurt dat later in de week nog eens. Stemmen is meestal lichaamstaal. Wie voor stemt, heft de hand. Wie tegen is, laat dit na.

15.17 uur.

Telefonisch overleg met een fractiemedewerker.

15.35 uur.

Een besloten vergadering; overleg met de fractiecommissie sociale zaken van de VVD. Plaats van handeling: de Schaperkamer op de voor het publiek niet toegankelijke eerste etage. Behalve Kamerleden kunnen ook fractiemedewerkers bij zulke vergaderingen aanwezig zijn.

17.38 uur.

Overleg in de wandelgangen. Een tête-à-tête met J. van Gennip, Eerste-Kamerlid voor het CDA en directeur van het wetenschappelijk bureau van deze (oppositie)partij.

19.12 uur.

De werkdag van Anne Lize van der Stoel in de Tweede Kamer zit erop. Zij maakt zich op voor de terugreis met de trein naar haar woonplaats, Amsterdam.