Die waarhied

Ek schryf na aanleiding van die artikel 'Eerst je leven, dan je geld' wat in die NRC HANDELSBLAD van 7 september verskyn het. Ek is 'n Suid Afrikaner tydelijk woonagtig in Nederland.

Siende die feit dat ek opgegroei het in 'n huis met twee polisie-agente, werkagtig in Gauteng, is ek deeglik bewus van die gevaar en spanning, ook die magtelose stryd teen kriminaliteit. Die artikel deur Hans Werdmolder was so getrou aan die waarhied, soos daagliks deur Suid Afrikaners ervaar, dat ek moes reageer. Ek wil die bedank vir die feit dat hulle die feite waarheidsgetrou publiseer, want dit is die enigste manier waarop die Nederlanse mense 'n begrip sal kry van wat werklik in my pragtige, in stryd gewoelde land realityd is.

    • Vicki Marais